Wykształcenie

2019 

4 kwietnia 2019 obroniona rozprawa doktorska na temat "Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych" napisana pod kierunkiem dr'a hab. inż. Sławomira Zatora, prof. PO.

uzyskany stopień - doktor nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka

2011 - 2016

Studia III-go stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

2010 - 2011

Studia II-go stopnia na kierunku informatyka w specjalności komputerowe wspomaganie projektowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W lipcu 2011 r. obroniona z wyróżnieniem praca dyplomowa magisterska na temat "Mapowanie obrazów rastrowych w środowisku AutoCAD 2011" napisana pod kierunkiem dr'a inż. Łukasza Dzierżanowskiego

uzyskany tytuł - magister inżynier informatyk w specjalności komputerowe wspomaganie projektowania

2006 - 2010

Studia I-go stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W lutym 2010 r. obroniona z wyróżnieniem praca dyplomowa inżynierska na temat "Obsługa konferencji z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią" napisana pod kierunkiem dr'a inż. Michała Tomaszewskiego

uzyskany tytuł - inżynier informatyk

2003 - 2006

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, Klasa o profilu matematyczno-informatycznym