Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzę na kierunkach: automatyka i robotyka oraz informatyka.

Wszystkie materiały do zajęć znajdują sie na platformie https://elearning.po.edu.pl/