Organizacja

 • 01.2021 – nadal – Członek Rady Dziekańskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
 • 01.2021 – nadal – Przewodniczący Rady Dydaktycznej kierunku Informatyka Politechniki Opolskiej
 • 09.2020 – 01.2021 – Wydziałowy koordynator Kart Opisu Przedmiotu na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • 10.2019 – 08.2020 – Koordynator ds. programu SYLABUS Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • 07.2018 – 12.2022 – Menadżer projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 09.2016 – 09.2019 – Członek Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia
 • 09.2016 – 12.2017 – Koordynator ds. European Robot Challenge
 • 01.2016 – 09.2016 – Koordynator ds. Opolskiego Festiwalu Robotów
 • 10.2016 – 08.2020 – Przewodniczący Zespołu ds. innowacyjnych form kształcenia
 • 10.2015 – 07.2019 – Pełnomocnik Rektora ds. innowacyjnych form kształcenia
 • 01.2015 – 12.2015 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • 01.2014 – 12.2014 – Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • 12.2012 – 12.2015 – Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskie
 • 09.2013 – 12.2015 – Członek Senatu Politechniki Opolskiej
 • 01.2013 – 08.2016 – Członek Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • 03.2014 – 08.2016 – Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich
 • 10.2013 – 08.2016 – Członek Senackiej Komisji ds. dydaktycznych i studenckich
 • 03.2013 – 08.2016 – Członek Rady Programowej ds. Studiów Doktoranckich
 • 10.2013 – 08.2016 – Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
 • 10.2011 – 12.2015 – Członek Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej
 • 10.2011 – 12.2012 – Członek Wydziałowej Rady Doktorantów
 • 10.2011 – 08.2016 – Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów
 • 01.2013 – 12.2013 – IEEE Day Graphic Designer
 • 01.2012 – 12.2016 – IEEE Opole Student Branch
 • 01.2012 – 12.2016 – IEEE Computer Society
 • 10.2010 – 09.2015 – Udział w promocji wydziału i uczelni
 • 10.2009 – 12.2014 – Studenckie Koło Naukowe infoVOLT, wiceprezes koła (10.2009 –07.2011)
 • 10.2008 – 12.2014 – Studenckie Koło Naukowe PIXEL, prezes koła (12.2009 – 9.2011)