Dyplomanci - informacje

Konsultacje

Konsultacje dla dyplomantów odbywają się w podanych w systemie USOS godzinach konsultacji, lub po indywidualnym umówieniu się poprzez e-mail.

Praca dyplomowa

Każdy student, który napisze pracę inżynierską/magisterską, najpóżniej 4 tygodnie przed planowanym terminem obrony powinien oddać pracę promotorowi do sprawdzenia.

Po uzyskaniu akceptacji promotora należy pracę wgrać do serwisu: http://apd.po.edu.pl/, zgodnie z podaną na stronie instrukcją. 

Praca musi być napisana zgodnie z obowiązującym wzorem.