Obszar badawczy

 • Przetwarzania i analiza obrazów
 • Wykorzystanie metod wizyjnych i fotogrametrycznych w kontroli i diagnostyce
 • Systemy wizyjne
 • Machine Learning

 

Publikacje

2023

 • M. Tomaszewski, R. Gasz, J. Osuchowski: Detection of Power Line Insulators in Digital Images Based on the Transformed Colour Intensity Profiles, Sensors 23, no. 6: 3343, 2023, https://doi.org/10.3390/s23063343

2022

 • R. Gasz, B. Ruszczak: Image processing methods as an effective identification and diagnostics tool, Proceedings of 3rd International Conference in Electronic Engineering, Information Technology & Education, Department of Electronic Engineering, Hellenic Mediterranean University, ISSN 2654-2099, ISBN 978-618-84774-6-9, pp. 76 - 81
 • B. Ruszczak, R. Gasz: The application of machine learning methodology aiding agriculture measurements, Proceedings of 3rd International Conference in Electronic Engineering, Information Technology & Education, Department of Electronic Engineering, Hellenic Mediterranean University, ISSN 2654-2099, ISBN 978-618-84774-6-9, pp. 82-85

2021

 • Gasz R., Tomaszewski M., Zator S., Ruszczak B., Kawala-Streniuk A.: Implementation of Vision Methods for the Identification of Spatial Objects in Electrical Power-Line Latticework, Soliman Khalid S. (red.): Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Proceedings of the International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2021, International Business Information Management Association (IBIMA), 12903 s., ISBN 978-0-9998551-6-4
 • Tomaszewski M., Gasz R., Smykała K.: Monitoring Vegetation Changes Using Satellite Imaging – NDVI and RVI4S1 Indicators, Control, Computer Engineering and Neuroscience, Springer, 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-72254-8_29

2020

 • Gasz R., Tomaszewski M.: Building an effective project team for the implementation of IT solutions, Aktualne badania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 371/2020 z. 4 Informatyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN: 978-83-66033-69-6, s. 47-61, Opole 2020.
 • Gasz R., Tomaszewski M.: Comparison of SAP Business One and SAP S/4 HANA systems for the purpose of application in education proces, Aktualne badania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 371/2020 z. 4 Informatyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN: 978-83-66033-69-6, s. 63-75, Opole 2020.

2018

 • Gasz R., Ruszczak B., Tomaszewski M., Zator S.: The Registration of Digital Images for the Truss Towers Diagnostics, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018, Part I, Edit: Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z., pp. 166-177, 2018.

2017

 • Gasz R., Michalski P., Ruszczak B., Możliwości wykorzystania narzędzi computer vision w przedsiębiorstwach, Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej pod redakcją Janusza Wielkiego, Studia i Monografie z. 475, Politechnika Opolska, Opole 2017, ISBN 978-83-65235-96-1, s. 45-68
 • Gasz R., Detecting Human Action using the Microsoft Kinect ONE Sensor, WOFEX 2017, Eds: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-4056-7, s. 189-194

2016

 • Zator, S., Gasz R., Ocena stanu konstrukcji wsporczych na podstawie zdjęć, Pomiary Automatyka Robotyka 4/2016, ISSN 1427-9126, s 23-26, DOI: 10.14313/PAR_222/23
 • Gasz R., Detection of Human Silhouette in Depth Maps using HOG Algorithm, WOFEX 2016, Eds: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3961-5, s. 533-539
 • Zator, S., Gasz R., Wykorzystanie systemu wizyjnego do wstępnej półautomatycznej diagnostyki na potrzeby energetyki, Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych pod red. Z. Kabzy i S. Zatora, Politechnika Opolska, Opole 2016, s. 41-54, ISBN 978-83-65235-39-8
 • Gasz R., Wykorzystanie systemu wizyjnego do wstępnej półautomatycznej diagnostyki na potrzeby energetyki, Nowa Energia, nr 2-3/2016, s. 107-108

2015

 • Gasz R., Automatyczne generowanie wysokiej jakości modeli 3D obiektów przemysłowych, Prace Doktorantów, Politechnika Opolska, Opole 2015, s.23-26, ISBN 978-83-65256-00-3
 • Zator S., Gasz R., Wykorzystanie metod wizyjnych do analizy odkształceń kompensatora pyłoprzewodów, Computer applications in electrical engineering 2015, Poznan University of Technology Academic Journals – Electrical Engineering, issue 84, 2015, s.201-206, ISSN 1897-0737
 • Gasz R., Automatically setting the position of a camera by images, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.71 nr 355/2015, Opole 2015, s. 19-20, ISSN 1429-1533

2014

 • Gasz, R., Analiza przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła energetycznego z wykorzystaniem przetwarzania obrazów, Inżynieria Wytwarzania pod redakcją Dariusza Kasprzaka, Andrzeja Mrowca i Krzysztofa Talaśka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2014, s.31-36, ISBN 978-83-64090-41-7
 • Gasz R., An analysis of the geometry of a power line span on the basis of high-resolution images, WOFEX 2014, Eds: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3058-0, s. 687-696
 • Zator S., Gasz R., Analiza geometrii przęsła linii WN na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, ISBN 978-83-930505-9-8, s. 127-130
 • Gasz R., Zator S., Pomiary geometryczne wybranych detali wyrobów odlewniczych z zastosowaniem analizy obrazów, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2014 nr 04, s. 253-256
 • Gasz R., An assessment of the lattice structure using image processing methods, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.70 nr 352/2014, Opole 2014, s. 23-24, ISSN 1429-1533
 • Zator S., Gasz R., Analiza geometryczna przęsła linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości, Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych pod red. Z. Kabzy i S. Zatora, Politechnika Opolska, Opole 2014, s. 85-95, ISBN 987-83-64056-56-7
 • Zator S., Gasz R., Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła energetycznego, Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych pod red. Z. Kabzy i S. Zatora, Politechnika Opolska, Opole 2014, s. 59-70, ISBN 987-83-64056-56-7
 • Zator S., Gasz R., Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła elektroenergetycznego, Nowa Energia, nr 1/2014
 • Zator S., Gasz R., Metoda przekształcenia zdjęć w celu umożliwienia analizy przęsła linii elektroenergetycznej, Nowa Energia, nr 1/2014

2013

 • Gasz R., Wyznaczanie pozycji aparatu na podstawie zdjęć, Prace Doktorantów, Politechnika Opolska, Opole 2013, s.19-22, ISBN 978-83-64461-00-2
 • Gasz R., Identyfikacja elementów linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć, Prace Doktorantów, Politechnika Opolska, Opole 2013, s.23-27, ISBN 978-83-64461-00-2
 • Gasz R., An analysis of an object’s parameters by means of image processing, WOFEX 2013, Eds: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec, VŠB – Technical University of Ostrava, FEECS, 2013, pp. 112–117, ISBN 978-80-248-3073-5
 • Gasz R., Zator S., Identyfikacja i pomiar wybranych parametrów wyrobów odlewniczych z wykorzystaniem przetwarzania obrazów, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Seria: Konferencje nr 17, Wyd: Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, ISBN 978-83-930505-6-7
 • Gasz R., Image analysis in quality control process, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.69 nr 350/2013, Opole 2013, s.25-26, ISSN 1429-1533
 • Gasz R., Zator S., Measurements of casting components using image processing methods, Electrodynamic and Mechatronic Systems editors: Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok, Jan Zimon, Dawid Wajnert, Zawiercie 2013, s. 49-50, ISBN 978-1-4673-5590-2, IEEE Catalog Number: CFP13SLM-ART
 • Gasz R., Zator S., Evaluation of selected elements of the power line using CAD environment, Electrodynamic and Mechatronic Systems editors: Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok, Jan Zimon, Dawid Wajnert, Zawiercie 2013, s. 47-48, ISBN 978-1-4673-5590-2, IEEE Catalog Number: CFP13SLM-ART
 • Gasz R., Identification of objects based on metric images as an effective diagnostic tool used in energetics, Computer applications in electrical engineering, Poznan University of Technology Academic Journals, issue 74, 2013, s.87-94, ISSN 1897-0737
 • Zator S., Gasz R., Metody wykorzystania analizy obrazu do kontroli jakości odlewów Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s.1023-1033, ISBN 978-83-930399-5-1

2012

 • Gasz, R., Wykorzystywanie technik przetwarzania obrazu do badania uszkodzeń urządzeń linii elektroenergetycznych, Inżynieria Wytwarzania pod redakcją Mariana Dudziaka i Andrzeja Kołodzieja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2012, s.61-68, ISBN 978-83-60137-51-2
 • Zator S., Gasz R., Identyfikacja elementów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem zdjęć wirtualnych, Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki pod red. S. Zatora i M. Tomaszewskiego, Nowa Energia, Opole 2012, s. 94-112, ISBN 978-83-928582-8-7
 • Zator S., Gasz R., Zastosowanie metod fotogrametrycznych na potrzeby monitoringu linii elektroenergetycznej, Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki pod red. S. Zatora i M. Tomaszewskiego, Nowa Energia, Opole 2012, s. 49-66, ISBN 978-83-928582-8-7
 • Gasz R., Automatyczne tworzenie modeli 3D, Wiązania Wiedzy, Opole 2012, s. 31-33
 • Gasz R., Image-based 3d modeling of photogrammetric objects, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.68 nr 347/2012, s. 17-18, ISSN 1429-1533
 • Gasz R., Zator S., Wykorzystanie zdjęć wirtualnych do diagnostyki elementów linii elektroenergetycznych, Nowa Energia, nr 2/2012, s. 133
 • Gasz R., Zator S., Możliwości poprawy efektów diagnostycznych metodami fotogrametrycznymi w identyfikacji elementów elektroenergetycznych, Nowa Energia, nr 2/2012, s. 134-135
 • Gasz R., Dzierżanowski Ł., Data visualization for transmission lines maintenance, Nowa Energia, nr 2/2012, s. 131
 • Gasz R., Wizualizacja danych pomiarowych na obiektach 3D jako sposób szybkiej i efektywnej oceny stanu urządzeń, Pomiary Automatyka Robotyka nr 3/2012, s. 115-118
 • Gasz R., Poprawa zdjęć fotograficznych w celu odwzorowania na ich podstawie chmury punktów, Prace doktorantów, Opole 2012, s. 29-32, ISBN 978-83-63015-10-7

2011

 • Gasz R., Intelligent diagnostics of devices with the use of infrared mapping images, Electrodynamic and machatronic systems, editors: Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok, Jan Zimon, Opole 2011, s. 109-113, ISBN 978-1-4244-9692-1, IEEE Catalog Number: CFP1174M-PRT
 • Gasz R., Przetwarzanie obrazów termograficznych na potrzeby współczesnej nauki, Rola dokonań studentów a możliwości osiągniecia sukcesu po zakończeniu studiów, Osiągniecia współczesnej informatyki, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011, s.56-60, ISBN 978-83-63058-00-5
 • Dzierżanowski Ł., Gasz R., Implementacja modelu Reliability-Centered Maintenance do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, Konferencja KZZ Zakopane 2011, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2011, s. 319-326

2010

 • Gasz R., Model RCM wspierający niezawodność linii produkcyjnej, Inżynieria Wytwarzania pod redakcją Andrzeja Kołodzieja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2010, s.49-54, ISBN 978-83-60137-64-2
 • Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Gasz R., Grzesik  Ł., Slow start algorithm influence on effective throughput in the internet, Information Systems Architecture and Technology. Networks and Networks' Services, Wrocław 2010, s. 161-171, ISBN 978-83-7493-543-2
 • Dzierżanowski Ł., Gasz R., CBM vs. RCM, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 336/2010, seria Elektryka, z. 64, Opole 2010, s. 45-46, ISBN 978-83-60691-76-2
 • Gasz R., Coś o nas – SKN Pixel, IV Opolskie Sympozjum Kół Naukowych – W labiryncie wiedzy, Opole 2010, s. 57-58

2009

 • Gasz R., Przetwarzanie grafiki w czasie rzeczywistym, CodeGuru, Opole, 2009

 

Konferencje

 • 4th International Scientific Conference IC BCI 2021-2022 Opole, 17-18.10.2022
 • 3RD International Conference In Electronic Engineering, Information Technology & Education, 28-30.09.2022, Chania, Grecja
 • ISAT 2018 - 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – 16-18-09-2018
 • WOFEX 2016, 06.09.2016, Ostrava
 • XV Międzynarodowe Forum Naukowo-Techniczne GRE 2016, Szczyrk, 27-29.06.2016
 • IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna, 13-14.05.2015
 • V Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, Kalisz, 4.12.2014 r.
 • WOFEX 2014, 9.09.2014, Ostrava
 • XIV Międzynarodowe Forum Naukowo-Techniczne GRE 2014, Szczyrk, 16-18.06.2014
 • VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna, 4-6.06.2014
 • WOFEX 2013, 10-11.09.2013, Ostrava
 • XLV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Głuchołazy 08-11 września 2013
 • VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna, 12-14.06.2013
 • International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems – SELM 2013, Zawiercie, 15-18.05.2013
 • V Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych – Wiązania Wiedzy, Opole, 14-15-12.2012
 • IV Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, Kalisz, 29-31.11.2012r.
 • VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna, 20-22.06.2012
 • XIII Międzynarodowe Forum Naukowo-Techniczne GRE 2012, Szczyrk, 25-27.04.2012
 • 3rd International Students Conference on Electrodynamics and Mechatronics SCE III, Opole, 6-8.10.2011
 • Rola dokonań studentów a możliwości osiągniecia sukcesu po zakończeniu studiów. Osiągniecia współczesnej informatyki, Kraków, 14.05.2011
 • III Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, Kalisz, 1-2.12.2010
 • XII Międzynarodowe Forum Naukowo-Techniczne GRE 2010, Szczyrk, 31.05-2.06.2010
 • IV Opolskie Sympozjum Kół Naukowych – W labiryncie wiedzy, Opole, 23-24.04.2010