Wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Opolskiej za inne osiągniecia w roku 2022
 • Beneficjent grantu (NBS) mającego na celu finansowanie badań naukowych młodych pracowników nauki w latach: 2016, 2017, 2018
 • Stypendysta konkursu "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II w roku akademickim 2014/2015"
 • Stypendysta konkursu "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w roku akademickim 2013/2014"
 • Stypendysta konkursu "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w roku akademickim 2012/2013"
 • Stypendysta konkursu "Stypendia naukowe dla wyróżniających się doktorantów ze środków EFS w roku akademickim 2011/2012"
 • Beneficjent grantu (NBS) mającego na celu finansowanie badań naukowych młodych pracowników nauki i doktorantów w latach: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
 • Nagroda Rektora I stopnia dla najlepszych dokrorantów w latach 2013/2014 i 2014/2015
 • Nagroda Rektora III stopnia dla najlepszych dokrorantów w latach 2011/2012 i 2012/2013
 • Medal Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki za "Wyróżniające wyniki w nauce"
 • V miejsce w Konkursie Prac Dyplomowych studentów WEAiI w 2011 roku
 • Wyróżnienie pracy magisterskiej
 • Wyróżnienie w III ogólnopolskim konkursie energetycznym pn. "Odnawialne źródła energii - szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro!"
 • Wyróżnienie w konkursie "Studencki Nobel 2011"
 • Wyróżnienie pracy inżynierskiej
 • Stypenium naukowe za wyniki w nauce w latach: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011